Thông tin tài khoản ngân hàng

Chuyên mục Chính Sách Bán Hàng | 0
  1. Ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Gò Vấp, TP.HCM

sacombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Sơn

Số tài khoản: 060067384973

  1. Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gò Vấp, TP.HCM

bidv

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Sơn

Số tài khoản: 31310000749084

  1. Ngân hàng ACB Chi Nhánh Gò Vấp, TP.HCM

acb

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Sơn

Số tài khoản: 207721599